Ursus, Warszawa
iskrawarszawa@gmail.com

Regulamin

Uczniowski Klub Sportowy - Iskra Warszawa

UKS ISKRA WARSZAWA prowadzi szkolenie siatkarskie dzieci i młodzieży.

Możliwość udziału w treningach mają dzieci i młodzież, które zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do zajęć przez Trenerów poszczególnych sekcji oraz nie mają przeciwskazań zdrowotnych (dzieci, które będą reprezentowały UKS ISKRA WARSZAWA w oficjalnych rozgrywkach będą przechodziły badania lekarskie zorganizowane przez Klub lub będą zobowiązane do dostarczenia orzeczenia lekarskiego podpisanego przez lekarza medycyny sportowej).

W zależności od etapu szkolenia, treningi odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu, na których obecność i wysoka frekwencja jest bardzo istotna, co ma na celu szybkie podnoszenie poziomu sportowego naszych Zawodników i tym samym godnego reprezentowania Klubu.

Rodzice zobowiązani są do terminowego wnoszenia składek członkowskich na rzecz Klubu w wysokości zależnej od przynależności dziecka do danej sekcji (szczegółowe informacje o składkach członkowskich znajdują się w zakładce „Składki członkowskie”).

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do Klubu i będą reprezentować Klub podczas zawodów sportowych zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji Członkowskiej UKS Iskra Warszawa (deklaracja do pobrania znajduje się w zakładce „Deklaracja Członkowska UKS Iskra Warszawa).

Dzieci uczestniczą w rozgrywkach MWZPS, reprezentując barwy UKS ISKRA WARSZAWA także wyjeżdżają na obozy sportowe oraz różnego rodzaju turnieje.

Przez cały okres przynależności do Klubu dzieci i rodzice aktywnie współpracują z Klubem i Trenerami oraz zobowiązani są do przestrzegania postanowień Zarządu UKS ISKRA WARSZAWA.

Oprócz składek członkowskich, rodzice współfinansują również udział dziecka w obozach sportowych oraz w wyjazdowych turniejach.

Rezygnacja z członkostwa w UKS ISKRA WARSZAWA lub decyzja o wypożyczeniu do innego klubu jest możliwa w każdym momencie zarówno na prośbę Zawodnika jak i w wyniku decyzji Klubu. Rozwiązywanie spraw związanych z przynależnością klubową odbywa się zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.