W skład Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa wchodzą:

  • Prezes Zarządu – Maciej Karczewski
  • Skarbnik Klubu – Robert Sierociuk
  • Sekretarz Klubu – Monika Karczewska
  • Dyrektor Sportowy – Maciej Mijas