Wysokość miesięcznych opłat za udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa wynosi następująco:

  • Juniorzy/ki 110
  • Kadeci/tki 100
  • Młodziki/czki 90
  • Mini siatkówka 70 zł za 2 zajęcia tygodniowo lub 40 zł za 1 zajęcia tygodniowo

Przelewu na konto Klubu należy dokonywać do 10–go każdego bieżącego miesiąca na następujące dane:
Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa
ul. Wojciechowskiego 35/29, 02 – 495 Warszawa
NIP: 701 028 81 47
Numer konta: 02 2490 0005 0000 4500 3797 3320
Tytuł przelewu: „Składka członkowska za – imię i nazwisko dziecka – za miesiąc…

Istnieje możliwość uzyskania częściowego zwolnienia z opłacania składki członkowskiej na rzecz Klubu wyłącznie po złożeniu pisma skierowanego do Zarządu Klubu wraz z uzasadnieniem prośby.

iskra 1