Ursus, Warszawa
iskrawarszawa@gmail.com

Składki członkowskie

Uczniowski Klub Sportowy - Iskra Warszawa

Wysokość składek członkowskich obowiązujących w sezonie 2023/2024 w Uczniowskim Klubie Sportowym Iskra Warszawa wynosi następująco:

  • Składka wrześniowa (zawiera opłatę licencyjną MWZPS – 70 zł) – rekreacja (jeden trening) – 200 zł, reszta zawodników – 250 zł  
  • Grupa naborowa – zajęcia dwa razy w tygodniu – 180 zł miesięcznie (dwa treningi) / 130 zł miesięcznie (jeden trening)
  • Sekcje reprezentacyjne – 180 zł miesięcznie

Przelewu na konto Klubu należy dokonywać do 10–go każdego bieżącego miesiąca na następujące dane:
Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa
ul. Wojciechowskiego 35/29, 02 – 495 Warszawa
NIP: 701 028 81 47
Numer konta: 02 2490 0005 0000 4500 3797 3320
Tytuł przelewu: „Składka członkowska za – imię i nazwisko dziecka – za miesiąc…

Istnieje możliwość uzyskania częściowego zwolnienia z opłacania składki członkowskiej na rzecz Klubu wyłącznie po złożeniu pisma skierowanego do Zarządu Klubu wraz z uzasadnieniem prośby.

iskra 1