Ursus, Warszawa
iskrawarszawa@gmail.com

Składki członkowskie

Uczniowski Klub Sportowy - Iskra Warszawa

Wysokość miesięcznych opłat za udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa wynosi następująco:

  • Juniorzy/ki 100
  • Kadeci/tki 100
  • Młodziki/czki 100
  • Mini Siatkówka – 100 zł – zajęcia trzy razy w tygodniu (Trener Asia)
  • Mala Iskra 80 zł – nie zależnie czy dziecko uczęszcza raz czy dwa razy w tygodniu (grupa rozpoczynająca drogę z siatkówką)
  • Sekcja SP nr 382 – 100 zł 
  • Sekcja SP nr 360 – 100 zł 

Przelewu na konto Klubu należy dokonywać do 10–go każdego bieżącego miesiąca na następujące dane:
Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa
ul. Wojciechowskiego 35/29, 02 – 495 Warszawa
NIP: 701 028 81 47
Numer konta: 02 2490 0005 0000 4500 3797 3320
Tytuł przelewu: „Składka członkowska za – imię i nazwisko dziecka – za miesiąc…

Istnieje możliwość uzyskania częściowego zwolnienia z opłacania składki członkowskiej na rzecz Klubu wyłącznie po złożeniu pisma skierowanego do Zarządu Klubu wraz z uzasadnieniem prośby.

iskra 1