Wysokość miesięcznych opłat za udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa wynosi następująco:

  • 100,00 zł – seniorzy
  • 100,00 zł – kadeci, kadetki, juniorzy
  • 75,00 zł – młodzicy, młodziczki,
  • 50,00 zł – mini siatkówka.

Przelewu na konto Klubu należy dokonywać do 10–go każdego bieżącego miesiąca na następujące dane:
Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa
ul. Wojciechowskiego 35/29, 02 – 495 Warszawa
NIP: 701 028 81 47
Numer konta: 02 2490 0005 0000 4500 3797 3320
Tytuł przelewu: „Składka członkowska za – imię i nazwisko dziecka – za miesiąc…

Istnieje możliwość uzyskania częściowego zwolnienia z opłacania składki członkowskiej na rzecz Klubu wyłącznie po złożeniu pisma skierowanego do Zarządu Klubu wraz z uzasadnieniem prośby.

iskra 1