Ursus, Warszawa
iskrawarszawa@gmail.com

Zasady szkolenia

Uczniowski Klub Sportowy - Iskra Warszawa

UKS ISKRA WARSZAWA jest wyczynowym klubem sportowym, który bierze udział w oficjalnych rozgrywkach MWZPS. Klub nie prowadzi tzw. „zajęć sportowo – rekreacyjnych” a jego Zawodnicy zobowiązani są do poważnego traktowania i podchodzenia do treningów.

Ambicją Klubu oraz Trenerów UKS ISKRA WARSZAWA jest wychowanie Zawodników, którzy w przyszłości być może będą wstępowali na zawodowych siatkarskich parkietach. Oczekujemy od naszych podopiecznych takich ambicji oraz realizowania wyznaczonych przez Trenerów celów.

W UKS ISKRA WARSZAWA trenują dzieci, które zostaną przyjęte do Klubu przez Trenerów poszczególnych sekcji. Nasi młodzi adepci siatkówki muszą mieć świadomość, że trzeba zapracować na swoje miejsce w drużynie, w Klubie.

Tak długo jak dziecko będzie zaangażowane w treningi, będzie solidnie i systematycznie pracowało, przykładało się do wyznaczonych przez Trenerów zadań i wreszcie tak długo jak będzie robiło sportowe postępy – tak długo będzie trwała jego przygoda z UKS ISKRA WARSZAWA. W przypadku braku zaangażowania, postępów, czy kłopotów natury wychowawczej, może przyjść moment, że dziecko straci swoje miejsce w grupie. Takie decyzje podejmuje Trener po konsultacji z Zarządem Klubu.

PODEJSCIE DO TRENINGÓW – podstawowe ZASADY UCZESTNICZENIA

– oczekujemy systematycznego uczestniczenia w treningach (nie ma chodzenia „w kratkę”)

– oczekujemy solidnego i poważnego podejścia do treningów oraz gotowości podporządkowania wielu spraw pozaszkolnych oraz rodzinnych na rzecz systematyczności w treningach

– dziecko jest zobowiązane do punktualnego stawiania się na treningu (przebrane na hali o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia treningu)

– Trener ma prawo nie przyjęcia na trening dziecka, które się spóźnia notorycznie, co dezorganizuje pracę Trenera oraz grupy

– dziecko zobowiązane jest do posiadania stroju sportowego podczas treningu a zwłaszcza odpowiedniego obuwia (wiązane, stabilne buty sportowe z podeszwą, która nie będzie się ślizgała) oraz niegazowanej wody mineralnej

– dzieci nie wychodzą z hali podczas treningu a wszystkie potrzeby fizjologiczne załatwiają przed treningiem (oczywiście w wyjątkowych sytuacjach dziecko ma prawo do skorzystania z toalety podczas treningu)

– dzieci są zobowiązane do grzecznego zachowania podczas treningu oraz do wykonywania poleceń wydanych przez Trenera

– dzieci są zobowiązane do przestrzegania zasad uczestniczenia w treningu, które przedstawia Trener (np. jest cisza, gdy Trener mówi)

RODZICE / OPIEKUNOWIE NIE PRZEBYWAJĄ NA HALI PODCZAS TRWANIA TRENINGU, jest możliwość wejścia na hale max. 20 min. przed planowanym zakończeniem zajęć (obecność rodziców / opiekunów podczas treningu rozprasza dzieci, co bardzo dezorganizuje i przeszkadza we właściwym i skutecznym przeprowadzeniu treningu)

– podczas przebywania rodziców / opiekunów na hali niedopuszczalne jest spacerowanie po hali, „zaczepianie” swoich pociech lub ingerowanie w trening i kompetencje Trenera (niestety zdarzają się przypadku, że rodzic / opiekun podczas treningu próbują przekazywać swoje „porady” pociechom, co jest kategorycznie niedopuszczalne!)

– rodzice / opiekunowie, którzy nie będą stosowali się do powyższych zasad mogą zostać wyproszone z hali

– wszystkie sprawy, które są do omówienia z Trenerem omawiamy przed lub po treningu (jeśli nie wystarczy z jakiś względów czasu, można to zrobić telefonicznie – nr. Telefonów do Trenerów znajdują się w zakładce „Kontakt”)

Wszystkie przedstawione powyżej zasady mają na celu ułatwienie przeprowadzenia rzetelnego i efektywnego treningu czego efektem mają być postępy w rozwoju sportowym Państwa dzieci.

Oprócz opisanych zasad i warunków uczestniczenia w treningach, dzieci powinny mieć również wsparcie z Państwa strony – wsparcie rodziców i opiekunów jest bardzo istotne w rozwoju sportowym dziecka. Zachęcamy do współpracy z Trenerem, informując go o ewentualnych kłopotach czy przeszkodach, które mogłyby zaburzyć sportowy rozwój dziecka. W miarę możliwości będziemy wspólnie zastanawiać się co i jak zrobić, aby zmotywować dziecko do dalszej pracy.

Sport sportem, kariera karierą, ale najważniejszym warunkiem przynależności do drużyny i Klubu jest rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych! W przypadku tego typu problemów prosimy Państwa o kontakt z Trenerem prowadzącym w celu omówienia sprawy i decyzji o dalszym uczestnictwie w treningach.

Powodzenia!!!

Z nami możesz cieszyć się grą i dzielić swoją sportową pasją!!!