Ursus, Warszawa
iskrawarszawa@gmail.com

Ubezpieczenie

Uczniowski Klub Sportowy - Iskra Warszawa

W roku szkolnym 2017/2018 ubezpieczycielem wszystkich zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie obejmuje okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.