Ursus, Warszawa
iskrawarszawa@gmail.com

Ubezpieczenie

Uczniowski Klub Sportowy - Iskra Warszawa

W każdym roku startowym ubezpieczycielem  Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Umowa Ubezpieczeniowa zawierana jest co roku w dniu 24 grudnia. Obejmuje ona ubezpieczenie Klubu od wypadków powstałych z wini lub działań Klubu oraz jego trenerów. Ubezpieczeniem nie są objęci zawodnicy. Zawodnicy mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia się.