W roku szkolnym 2015/2016 ubezpieczycielem wszystkich zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie obejmuje okres 01.11.2015 r. – 31.08.2016 r.