Ursus, Warszawa
iskrawarszawa@gmail.com

Ubezpieczenie

Uczniowski Klub Sportowy - Iskra Warszawa

W każdym roku startowym ubezpieczycielem wszystkich zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Umowa Ubezpieczeniowa zawierana jest co roku w dniu 24 grudnia.